Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

150. Mezmur

150

 

RAB'be övgüler sunun!

Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!

Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

    2 Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!

Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

    3 Boru çalarak O'na övgüler sunun!

Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!

    4 Tef ve dansla O'na övgüler sunun!

Saz ve kavalla O'na övgüler sunun!

    5 Zillerle O'na övgüler sunun!

Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!

    6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun!

RAB'be övgüler sunun!

 


Başlangıç