Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

67. Mezmur

Müzik şefi için - Telli sazlarla - Mezmur - İlahi

67

Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin,

Yüzünün ışığı üzerimize parlasın. Sela

    2 Öyle ki, yeryüzünde yolun,

Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

    3 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

    4 Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,

Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,

Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. Sela

    5 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

    6 Toprak ürününü verdi,

Tanrı, Tanrımız, bizi bolluğa kavuştursun.

    7 Tanrı bize bolluk versin,

Dünyanın dört bucağındakiler O'ndan korksun!

 


Başlangıç