Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

4. KİTAP

90. Mezmur

Tanrı adamı Musa'nın duası

90

Ya Rab, barınak oldun bize

Kuşaklar boyunca.

    2 Dağlar var olmadan,

Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,

Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

    3 İnsanı toprağa döndürürsün,

"Ey insanoğulları, toprağa dönün!" diyerek.

    4 Çünkü senin gözünde bin yıl

Geçmiş bir gün, dün gibi,

Bir gece nöbeti gibidir.

    5 İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün,

Sabah biten ot misali:

    6 Sabah filizlenir, büyür,

Akşam solar, kurur.

    7 Eriyip bitiyoruz senin öfkenden,

Kızgınlığından dehşete düşüyoruz.

    8 Suçlarımızı önüne,

Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.

    9 Gazabından kısalıyor günlerimiz,

Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız.

    10 Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor,

Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak;

En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor,

Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz.

    11 Kim bilir gazabının gücünü?

Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür.

    12 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki,

Bilgelik kazanalım.

    13 Vazgeç, ya RAB! Öfken ne zamana dek sürecek?

Acı kullarına!

    14 Sabah bizi sevginle doyur,

Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.

    15 Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa,

Kaç yıl çile çektirdinse,

O kadar sevindir bizi.

    16 Yaptıkların kullarına,

Görkemin onların çocuklarına görünsün.

    17 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın.

Ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 


Başlangıç