Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

66. Mezmur

Müzik şefi için - İlahi - Mezmur

66

Ey yeryüzündeki bütün insanlar,

Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın!

    2 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin,

O'na görkemli övgüler sunun!

    3 "Ne müthiş işlerin var!" deyin Tanrı'ya,

"Öyle büyük gücün var ki,

Düşmanların eğiliyor önünde.

    4 Bütün yeryüzü sana tapınıyor,

İlahiler okuyor, adına ezgiler söylüyor." Sela

    5 Gelin, bakın Tanrı'nın neler yaptığına!

Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında:

    6 Denizi karaya çevirdi,

Atalarımız yaya geçtiler ırmaktan.

Yaptığına sevindik orada.

    7 Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer,

Gözleri ulusları süzer;

Başkaldıranlar gurura kapılmasın! Sela

    8 Ey halklar, Tanrımız'a şükredin,

Övgülerini duyurun.

    9 Hayatımızı koruyan,

Ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen O'dur.

    10 Sen bizi sınadın, ey Tanrı,

Gümüş arıtır gibi arıttın.

    11 Ağa düşürdün bizi,

Sırtımıza ağır yük vurdun.

    12 İnsanları başımıza çıkardın,

Ateşten, sudan geçtik.

Ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun.

    13 Yakmalık sunularla evine gireceğim,

Adaklarımı yerine getireceğim,

    14 Sıkıntı içindeyken dudaklarımdan dökülen,

Ağzımdan çıkan adakları.

    15 Yakılan koçların tütsüsüyle semiz hayvanlardan

Sana yakmalık sunular sunacağım,

Tekeler, sığırlar kurban edeceğim. Sela

    16 Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrı'dan korkanlar,

Benim için neler yaptığını size anlatayım.

    17 Ağzımla O'na yakardım,

Övgüsü dilimden düşmedi.

    18 Yüreğimde kötülüğe yer verseydim,

Rab beni dinlemezdi.

    19 Oysa Tanrı dinledi beni,

Kulak verdi duamın sesine.

    20 Övgüler olsun Tanrı'ya,

Çünkü duamı geri çevirmedi,

Sevgisini benden esirgemedi.

 

 


Başlangıç