Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

14. Mezmur

(53. Mez.)

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru 

14 Akılsız içinden, "Tanrı yok!" der.

İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü,

İyilik eden yok.

    2 RAB göklerden bakar oldu insanlara,

Akıllı biri, Tanrı'ya yönelen biri var mı diye.

    3 Hepsi sapmış,

Çürümüş sanki,

İyilik eden yok,

Bir kişi bile!

    4 Suç işleyenlerin hiçbiri görmüyor mu?

Halkımı ekmek yer gibi yiyorlar,

RAB'be yakarmıyorlar.

    5 Ansızın dehşete düşecekler,

Çünkü Tanrı doğruların yanındadır.

    6 Mazlumun hayalini boşa çıkarırdınız,

Ama RAB onun sığınağıdır.

    7 Keşke İsrail'in kurtuluşu Siyon'dan gelse!

RAB halkını eski gönencine kavuşturunca,

Yakup soyu sevinecek, İsrail halkı coşacak.

 

 


Başlangıç