Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

16. Mezmur

Davut'un miktamı[i] 

16 Koru beni, ey Tanrı,

Çünkü sana sığınıyorum.

    2 RAB'be dedim ki, "Efendim sensin.

Senden öte mutluluk yok benim için."

    3 Ülkedeki kutsallara gelince,

Soyludur onlar, biricik zevkim onlardır.

    4 Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak.

Onların kan sunularını dökmeyeceğim,

Adlarını ağzıma almayacağım.

    5 Benim payıma,

Benim kâseme düşen sensin, ya RAB;

Yaşamım senin ellerinde.

    6 Payıma ne güzel yerler düştü,

Ne harika bir mirasım var!

    7 Övgüler sunarım bana öğüt veren RAB'be,

Geceleri bile vicdanım uyarır beni.

    8 Gözümü RAB'den ayırmam,

Hiç sarsılmam, O sağımda durduğu için.

    9 Bu yüzden içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor,

Bedenim güven içinde.

    10 Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin,

Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin[ii].

    11 Hep yaşam yolunu gösterirsin bana.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 [i] "Miktam": Bir edebiyat ya da müzik terimi

[ii] 16:10. Ya da "Sadık kulunun çukuru görmesine izin vermezsin.

 


Başlangıç