Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

137. Mezmur

137

Babil ırmakları kıyısında oturup

Siyon'u andıkça ağladık;

    2 Çevredeki söğütlere

Lirlerimizi astık.

    3 Çünkü orada bizi tutsak edenler bizden ezgiler,

Bize zulmedenler bizden şenlik istiyor,

"Siyon ezgilerinden birini okuyun bize!" diyorlardı.

    4 Nasıl okuyabiliriz RAB'bin ezgisini

El toprağında?

    5 Ey Yeruşalim, seni unutursam,

Sağ elim kurusun.

    6 Seni anmaz,

Yeruşalim'i en büyük sevincimden üstün tutmazsam,

Dilim damağıma yapışsın!

    7 Yeruşalim'in düştüğü gün,

"Yıkın onu, yıkın temellerine kadar!"

Diyen Edomlular'ın tavrını anımsa, ya RAB.

    8 Ey sen, yıkılası Babil Kenti,

Ne mutlu bize yaptıklarını

Sana ödetecek olana!

    9 Ne mutlu senin yavrularını tutup

Kayalarda parçalayacak insana!

 


Başlangıç