Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

12. Mezmur

Müzik şefi için - Sekiz telli sazlarla[i]

Davut'un mezmuru

 12 Kurtar beni, ya RAB, sana bağlı kimse kalmadı,

Sadık insanlar yok oldu.

    2 Herkes birbirine yalan söylüyor,

Dalkavukluk, ikiyüzlülük ediyor.

    3 Sustursun RAB dalkavukların ağzını,

Büyüklenen dilleri.

    4 Onlar ki, "Dilimizle kazanırız,

Dudaklarımız emrimizde,

Kim bize efendilik edebilir?" derler.

    5 "Şimdi kalkacağım" diyor RAB,

"Çünkü mazlumlar eziliyor,

Yoksullar inliyor,

Özledikleri kurtuluşu vereceğim onlara."

    6 RAB'bin sözleri pak sözlerdir;

Toprak ocakta eritilmiş,

Yedi kez arıtılmış gümüşe benzer.

    7 Sen onları koru, ya RAB,

Bu kötü kuşaktan hep uzak tut!

    8 İnsanlar arasında alçaklık rağbet görünce,

Kötüler her yanda dolaşır oldu.

 [i] "Sekiz telli sazlarla": İbranice "Sekizinciye göre", anlamı kesin olarak bilinmiyor


Başlangıç