Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

145. Mezmur

Davut'un övgü ilahisi

145

Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

    2 Seni her gün övecek,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

    3 RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır,

Akıl ermez büyüklüğüne.

    4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,

Güçlü işlerin duyurulacak.

    5 Düşüneceğim harika işlerini,

İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.

    6 Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler,

Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım.

    7 Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacak,

Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu.

    8 RAB lütufkar ve sevecendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

    9 RAB herkese iyi davranır,

Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

    10 Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB,

Sadık kulların sana övgüler sunar.

    11 Krallığının yüceliğini anlatır,

Kudretini konuşur;

    12 Herkes senin gücünü,

Krallığının yüce görkemini bilsin diye.

    13 Senin krallığın sonsuz bir krallıktır,

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

RAB verdiği bütün sözleri tutar,

Her davranışı sevgi doludur[i].

    14 RAB her düşene destek olur,

İki büklüm olanları doğrultur.

    15 Herkesin umudu sende,

Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.

    16 Elini açar,

Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.

    17 RAB bütün davranışlarında adil,

Yaptığı bütün işlerde sevecendir.

    18 RAB kendisini çağıran,

İçtenlikle çağıran herkese yakındır.

    19 Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların,

Feryatlarını işitir, onları kurtarır.

    20 RAB korur kendisini seven herkesi,

Yok eder kötülerin hepsini.

    21 RAB'be övgüler sunsun ağzım!

Bütün canlılar O'nun kutsal adına,

Sonsuza dek övgüler dizsin.

 [i] 145:13. Septuaginta, Kumran ve Süryanice "RAB verdiği bütün sözleri tutar, her davranışı sevgi doludur. " Bu beyit çoğu İbranice metinlerde geçmemektedir. Akrostiş biçiminde olan bu mezmuru tamamlamak için gereklidir


Başlangıç