Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

75. Mezmur

Müzik şefi için - "Yok etme" makamında Asaf'ın mezmuru - İlahi

75

Sana şükrederiz, ey Tanrı,

Şükrederiz, çünkü sen yakınsın[i],

Harikaların bunu gösterir.

    2 "Belirlediğim zaman gelince,

Doğrulukla yargılayacağım" diyor Tanrı,

    3 "Yeryüzü altüst olunca üzerindekilerle,

Ben pekiştireceğim onun direklerini. Sela

    4 Övünenlere, 'Övünmeyin artık!' dedim;

Kötülere, 'Kaldırmayın başınızı[ii]!

    5 Kaldırmayın başınızı!

Tepeden konuşmayın!'"

    6 Çünkü ne doğudan, ne batıdan,

Ne de çöldeki dağlardan doğar yargı.

    7 Yargıç ancak Tanrı'dır,

Birini alçaltır, birini yükseltir.

    8 RAB elinde dolu bir kâse tutuyor,

Köpüklü, baharat karıştırılmış şarap döküyor;

Yeryüzünün bütün kötüleri

Tortusuna dek yalayıp onu içiyor.

    9 Bense sürekli duyuracağım bunu,

Yakup'un Tanrısı'nı ilahilerle öveceğim:

    10 "Kıracağım kötülerin bütün gücünü,

Doğruların gücüyse yükseltilecek."

 [i] 75:1. "Sen yakınsın": Özgün metin, "Adın yakındır"

[ii] 75:4,5. "Başınızı": Özgün metin, "Boynuzunuzu".  (Boynuz güç simgesidir.


Başlangıç