Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

YEŞAYA

 GİRİŞ

 

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yö­nelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri oldu­ğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak ver­mekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşa­ya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.

2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular' dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.

3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenle­re sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar
1:1-12:6           Uyarılar, vaatler
13:1-23:18        Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13        Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10        Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8          Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13        Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24        Son uyarılar ve vaatler

1 Yahuda kralları Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya zamanında Amos oğlu Yeşaya'nın Yahuda ve Yeruşalim'le ilgili görümü:

RAB Halkını Uyarıyor

  2 Ey gökler dinleyin, ey yeryüzü kulak ver!

Çünkü RAB konuşuyor:

"Çocukları yetiştirip büyüttüm,

Ama bana başkaldırdılar.

  3 Öküz sahibini, eşek efendisinin yemliğini bilir,

Ama İsrail halkı bu kadarını bile bilmiyor,

Halkım anlamıyor."

  4 Günahlı ulusun, suç yüklü halkın,

Kötülük yapan soyun,

Baştan çıkmış çocukların vay haline!

RAB'bi terk ettiler,

İsrail'in Kutsalı'nı hor gördüler,

O'na sırt çevirdiler.

  5 Neden bir daha dövülesiniz?

Neden vefasızlığı sürdürüyorsunuz?

Baş büsbütün hasta, yürek büsbütün yaralı.

  6 Bedeniniz tepeden tırnağa sağlıksız,

Taze darbe izleriyle, yara bereyle dolu,

Temizlenmemiş, yağla yumuşatılmamış, sarılmamış.

  7 Ülkeniz ıssız, kentleriniz ateşe verilmiş.

Yabancılar topraklarınızı

Gözünüzün önünde yiyip bitiriyor!

Sanki ülkenin kökünü kazımışlar.

  8 Siyon kızı bağdaki çardak,

Salatalık bostanındaki kulübe gibi,

Kuşatılmış bir kent gibi kalakalmış.

  9 Her Şeye Egemen RAB kimimizi

Sağ bırakmamış olsaydı,

Sodom ve Gomora gibi olurduk.

  10 Ey Sodom yöneticileri,

RAB'bin söylediklerini dinleyin;

Ey Gomora halkı,

Tanrımız'ın yasasına kulak verin.

  11 "Kurbanlarınızın sayısı çokmuş,

Bana ne?" diyor RAB,

"Yakmalık koç sunularına,

Besili hayvanların yağına doydum.

Boğa, kuzu, teke kanı değil istediğim.

  12 Huzuruma geldiğinizde

Avlularımı çiğnemenizi mi istedim sizden?

  13 Anlamsız sunular getirmeyin artık.

Buhurdan iğreniyorum.

Kötülük dolu törenlere,

Yeni Ay, Şabat Günü kutlamalarına

Ve düzenlediğiniz toplantılara dayanamıyorum.

  14 Yeni Ay törenlerinizden, bayramlarınızdan nefret ediyorum.

Bunlar bana yük oldu,

Onları taşımaktan yoruldum.

  15 "Ellerinizi açıp bana yakardığınızda

Gözlerimi sizden kaçıracağım.

Ne kadar çok dua ederseniz edin dinlemeyeceğim.

Elleriniz kan dolu.

  16 Yıkanıp temizlenin,

Kötülük yaptığınızı gözüm görmesin,

Kötülük etmekten vazgeçin.

  17 İyilik etmeyi öğrenin,

Adaleti gözetin, zorbayı yola getirin,

Öksüzün hakkını verin,

Dul kadını savunun."

  18 RAB diyor ki:

"Gelin, şimdi davamızı görelim.

Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa

Kar gibi akpak olacaksınız.

Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da

Yapağı gibi bembeyaz olacak.

  19 İstekli olur, söz dinlerseniz,

Ülkenin en iyi ürünlerini yiyeceksiniz.

  20 Ama direnip başkaldırırsanız,

Kılıç sizi yiyip bitirecek."

Çünkü bu sözler RAB'bin ağzından çıktı.

Günahlı Kent

  21 RAB'be sadık olan kent nasıl da fahişe oldu!

Adaletle doluydu, doğruluğun barınağıydı,

Şimdiyse katillerle doldu.

  22 Gümüşü cüruf oldu,

Şarabına su katıldı.

  23 Yöneticileri asilerle hırsızların işbirlikçisi;

Hepsi rüşveti seviyor, armağan peşine düşmüş.

Öksüzün hakkını vermiyor,

Dul kadının davasını görmüyorlar.

  24 Bu yüzden Rab, Her Şeye Egemen Yahve,

İsrail'in Güçlüsü şöyle diyor:

"Hasımlarımı cezalandırıp rahata kavuşacağım,

Düşmanlarımdan öç alacağım.

  25 Sana karşı duracak,

Arıtılan maden gibi seni cüruftan arıtıp temizleyeceğim.

  26 Eskiden, başlangıçta olduğu gibi,

Sana yöneticiler, danışmanlar yetiştireceğim.

Ondan sonra 'Doğruluk Kenti',

'Sadık Kent' diye adlandırılacaksın."

  27 Siyon adalet sayesinde,

Tövbe edenleri de doğruluk sayesinde kurtulacak.

  28 Ama başkaldıranlarla günahlılar

Birlikte yıkıma uğrayacaklar.

RAB'bi terk edenler yok olacak.

  29 Sevip altında tapındığınız sakız ağaçlarından utanacaksınız,

Seçtiğiniz bahçelerden ötürü yüzünüz kızaracak.

  30 Yaprakları solmuş sakız ağacına,

Susuz bahçeye döneceksiniz.

  31 Güçlü adamlarınız kıtık gibi,

Yaptıkları işler kıvılcım gibi olacak;

İkisi birlikte yanacaklar ve söndüren olmayacak."

 


Başlangıç