Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

76. Mezmur

Müzik şefi için - Telli sazlarla - Asaf'ın mezmuru - İlahi

76

Yahuda'da Tanrı bilinir,

İsrail'de adı uludur;

    2 Konutu Şalem'dedir[i],

Yaşadığı yer Siyon'da.

    3 Orada kırdı alevli okları,

Kalkanı, kılıcı, savaş silahlarını. Sela

    4 Işıl ışıl parıldıyorsun,

Avı bol dağlardan daha görkemli.

    5 Yağmaya uğradı yiğitler,

Uykularına daldılar,

En güçlüleri bile elini kıpırdatamaz oldu.

    6 Ey Yakup'un Tanrısı, sen kükreyince,

Atlarla atlılar son uykularına daldılar.

    7 Yalnız sensin korkulması gereken,

Öfkelenince kim durabilir karşında?

    8 Yargını göklerden açıkladın,

Yeryüzü korkup sessizliğe büründü,

    9 Ey Tanrı, sen yargılamaya,

Ülkedeki mazlumları kurtarmaya kalkınca. Sela

    10 İnsanların gazabı bile sana övgüler doğuruyor,

Gazabından kurtulanları çevrene topluyorsun.

    11 Adaklar adayın Tanrı'nız RAB'be,

Yerine getirin adaklarınızı,

Armağanlar sunun korkulması gereken Tanrı'ya,

Bütün çevresindekiler.

    12 RAB önderlerin soluğunu keser,

Korku salar yeryüzü krallarına.

 [i] 76:2. "Şalem": Yani "Yeruşalim"


Başlangıç