Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

26. Mezmur

Davut'un mezmuru

26

Beni haklı çıkar, ya RAB,

Çünkü dürüst bir yaşam sürdüm;

Sarsılmadan RAB'be güvendim.

    2 Dene beni, ya RAB, sına;

Duygularımı, düşüncelerimi yokla.

    3 Çünkü sevgini hep göz önünde tutuyor,

Senin gerçeğini yaşıyorum ben.

    4 Yalancılarla oturmam,

İkiyüzlülerin suyuna gitmem.

    5 Kötülük yapanlar topluluğundan nefret ederim,

Fesatçıların arasına girmem.

    6 Suçsuzluğumu göstermek için ellerimi yıkar,

Sunağının çevresinde dönerim, ya RAB,

    7 Yüksek sesle şükranımı duyurmak

Ve bütün harikalarını anlatmak için.

    8 Severim, ya RAB, yaşadığın evi,

Görkeminin bulunduğu yeri.

    9 Günahkârların,

Eli kanlı adamların yanısıra canımı alma.

    10 Onların elleri kötülük aletidir,

Sağ elleri rüşvet doludur.

    11 Ama ben dürüst yaşarım,

Kurtar beni fidyeyle, lütfet bana!

    12 Ayağım emin yerde duruyor.

Topluluk içinde sana övgüler sunacağım, ya RAB.

 


Başlangıç