Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

9. Mezmur

Müzik şefi için - "Oğulun ölümü" makamında

Davut'un mezmuru

9 Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım.

  2 Sende sevinç bulacak, coşacağım,

Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!

  3 Düşmanlarım geri çekilirken,

Sendeleyip ölüyorlar senin önünde.

  4 Çünkü hakkımı, davamı sen savundun,

Adil yargıç olarak tahta oturdun.

  5 Ulusları azarladın, kötüleri yok ettin,

Sonsuza dek adlarını sildin.

  6 Yok olup gitti düşmanlar sonsuza dek,

Kökünden söktün kentlerini,

Anıları bile silinip gitti.

  7 Oysa RAB sonsuza dek egemenlik sürer,

Yargı için kurmuştur tahtını;

  8 O yönetir doğrulukla dünyayı,

O yargılar adaletle halkları.

  9 RAB ezilenler için bir sığınak,

Sıkıntılı günlerde bir kaledir.

  10 Seni tanıyanlar sana güvenir,

Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.

  11 Siyon'da oturan RAB'bi ilahilerle övün!

Yaptıklarını halklar arasında duyurun!

  12 Çünkü dökülen kanın hesabını soran anımsar,

Ezilenlerin feryadını unutmaz.

  13 Acı bana, ya RAB!

Ey beni ölümün eşiğinden kurtaran,

Benden nefret edenler yüzünden çektiğim derde bak!

  14 Öyle ki, övgüye değer işlerini anlatayım,

Yeruşalim[i] kapılarında

Sağladığın kurtuluşla sevineyim.

  15 Uluslar kendi kazdıkları kuyuya düştü,

Ayakları gizledikleri ağa takıldı.

  16 Adil yargılarıyla RAB kendini gösterdi,

Kötüler kendi kurdukları tuzağa düştü. Higayon[ii] Sela

  17 Kötüler ölüler diyarına gidecek,

Tanrı'yı unutan bütün uluslar...

  18  Ama yoksul hiç unutulmayacak,

Mazlumun umudu sonsuza dek kırılmayacak.

  19 Kalk, ya RAB! İnsan galip çıkmasın,

Huzurunda yargılansın uluslar!

  20 Onlara dehşet saç, ya RAB!

Sadece insan olduklarını bilsin uluslar. Sela

 [i] 9:14. "Yeruşalim": İbranice "Siyon Kızı"

[ii] 9:16. "Higayon": Anlamı kesin olarak bilinmeyen bir müzik terimi


Başlangıç