Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

84. Mezmur

Müzik şefi için - Gitit üzerine Korahoğulları'nın mezmuru

84

Ey Her Şeye Egemen RAB,

Ne kadar severim konutunu!

    2 Canım senin avlularını özlüyor,

İçim çekiyor,

Yüreğim, bütün varlığım

Sana, yaşayan Tanrı'ya sevinçle haykırıyor.

    3 Kuşlar bile bir yuva,

Kırlangıç, yavrularını koyacak bir yer buldu

Senin sunaklarının yanında,

Ey Her Şeye Egemen RAB, Kralım ve Tanrım!

    4 Ne mutlu senin evinde oturanlara,

Seni sürekli överler! Sela

    5 Ne mutlu gücünü senden alan insana!

Aklı hep Siyon'u ziyaret etmekte.

    6 Baka Vadisi'nden geçerken,

Pınar başına çevirirler orayı,

Güz yağmurları orayı berekete boğar.

    7 Gittikçe güçlenir,

Siyon'da Tanrı'nın huzuruna çıkarlar.

    8 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, duamı dinle,

Kulak ver, ey Yakup'un Tanrısı! Sela

    9 Ey Tanrı, kalkanımıza bak,

Meshettiğin krala lütfet!

    10 Senin avlularında bir gün,

Başka yerdeki bin günden iyidir;

Kötülerin çadırında yaşamaktansa,

Tanrım'ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.

    11 Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır.

Lütuf ve yücelik sağlar;

Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.

    12 Ey Her Şeye Egemen RAB,

Ne mutlu sana güvenen insana!

 


Başlangıç