Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

24. Mezmur

Davut'un mezmuru

24

RAB'bindir yeryüzü ve içindekiler,

Dünya ve üzerinde yaşayanlar;

    2 Çünkü O'dur denizler üzerinde onu kuran,

Sular üzerinde durduran.

   3 RAB'bin dağına kim çıkabilir,

Kutsal Yer'inde kim durabilir?

    4 Elleri pak, yüreği temiz olan,

Gönlünü putlara kaptırmayan,

Yalan yere ant içmeyen.

    5 RAB kutsar böylesini,

Kurtarıcısı Tanrı aklar.

    6 O'na yönelenler,

Yakup'un Tanrısı'nın yüzünü arayanlar

İşte böyledir. Sela

    7 Kaldırın başınızı, ey kapılar!

Açılın, ey eski kapılar!

Yüce Kral girsin içeri!

    8 Kimdir bu Yüce Kral?

O RAB'dir, güçlü ve yiğit,

Savaşta yiğit olan RAB.

    9 Kaldırın başınızı, ey kapılar!

Açılın, ey eski kapılar!

Yüce Kral girsin içeri!

    10 Kimdir bu Yüce Kral?

Her Şeye Egemen

RAB'dir bu Yüce Kral! Sela

 


Başlangıç