Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

85. Mezmur

Müzik şefi için - Korahoğulları'nın mezmuru

85

Ya RAB, ülkenden hoşnut kaldın,

Yakup soyunu sürgünden geri getirdin.

    2 Halkının suçlarını bağışladın,

Bütün günahlarını yok saydın. Sela

    3 Bütün gazabını bir yana koydun,

Kızgın öfkenden vazgeçtin.

    4 Ey bizi kurtaran Tanrı, bizi eski halimize getir,

Bize karşı öfkeni dindir!

    5 Sonsuza dek mi öfkeleneceksin bize?

Kuşaktan kuşağa mı sürdüreceksin öfkeni?

    6 Halkın sende sevinç bulsun diye

Bize yeniden yaşam vermeyecek misin?

    7 Ya RAB, sevgini göster bize,

Kurtarışını bağışla!

    8 Kulak vereceğim RAB Tanrı'nın ne diyeceğine;

Halkına, sadık kullarına esenlik sözü verecek,

Yeter ki, bir daha akılsızlık etmesinler.

    9 Evet, O kendisinden korkanları kurtarmak üzeredir,

Görkemi ülkemizde yaşasın diye.

    10 Sevgiyle sadakat buluşacak,

Doğrulukla esenlik öpüşecek.

    11 Sadakat yerden bitecek,

Doğruluk gökten bakacak.

    12 Ve RAB iyi olan neyse, onu verecek,

Toprağımızdan ürün fışkıracak.

    13 Doğruluk önüsıra yürüyecek,

Adımları için yol yapacak.

 


Başlangıç