Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

113. Mezmur

113

Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

    2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

    3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

    4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

    5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

    6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

    7 Düşkünü yerden kaldırır,

Yoksulu çöplükten çıkarır;

    8 Soylularla,

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

    9 Kısır kadını evde oturtur,

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

RAB'be övgüler sunun!

 


Başlangıç