Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

120. Mezmur

Hac ilahisi[i]

120

Sıkıntıya düşünce RAB'be seslendim;

Yanıt verdi bana.

    2 Ya RAB, kurtar canımı yalancı dudaklardan,

Aldatıcı dillerden!

    3 Ey aldatıcı dil,

RAB ne verecek sana,

Daha ne verecek?

    4 Yiğidin sivri oklarıyla

Retem çalısından alevli korlar!

    5 Vay bana, Meşek'te garip kaldım sanki,

Kedar çadırları arasında oturdum.

    6 Fazla kaldım

Barıştan nefret edenler arasında.

    7 Ben barış yanlısıyım,

Ama söze başladığımda,

Onlar savaşa kalkıyor!

 [i] "Hac İlahisi": Fısıh, Hasat, Çardak bayramlarını kutlamak için Yeruşalim'e çıkarken söylenen ezgi


Başlangıç