Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

36. Mezmur

Müzik şefi için - RAB'bin kulu Davut'un mezmuru

36

Günah fısıldar kötü insana,

Yüreğinin dibinden:

Hiç Tanrı korkusu yoktur onda.

    2 Kendini öyle beğenmiş ki,

Suçunu görmez, ondan tiksinmez.

    3 Ağzından kötülük ve yalan akar,

Akıllanmaktan, iyilik yapmaktan vazgeçmiş.

    4 Yatağında bile fesat düşünür,

Olumsuz yolda direnir, reddetmez kötülüğü.

    5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

    6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

    7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

    8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

    9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

    10 Sürekli göster

Seni tanıyanlara sevgini,

Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.

    11 Gururlunun ayağı bana varmasın,

Kötülerin eli beni kovmasın.

    12 Kötülük yapanlar oracıkta düştüler,

Yıkıldılar, kalkamazlar artık.

 


Başlangıç