Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

116. Mezmur

116

RAB'bi seviyorum,

Çünkü O feryadımı duyar.

    2 Bana kulak verdiği için,

Yaşadığım sürece O'na sesleneceğim.

    3 Ölüm iplerine dolaşmıştım,

Ölüler diyarının kâbusu yakama yapışmıştı,

Sıkıntıya, acıya gömülmüştüm.

    4 O zaman RAB'be yakardım,

"Aman, ya RAB, kurtar canımı!" dedim.

    5 RAB lütufkâr ve adildir,

Sevecendir Tanrımız.

    6 RAB saf insanları korur,

Tükendiğim zaman beni kurtardı.

    7 Ey canım, yine huzura kavuş,

Çünkü RAB sana iyilik etti.

    8 Sen, ya RAB, canımı ölümden,

Gözlerimi yaştan,

Ayaklarımı sürçmekten kurtardın.

    9 Yaşayanların diyarında,

RAB'bin huzurunda yürüyeceğim.

    10 İman ettim,

"Büyük acı çekiyorum" dediğim zaman bile[i].

    11 Şaşkınlık içinde,

"Bütün insanlar yalancı" dedim.

    12 Ne karşılık verebilirim RAB'be,

Bana yaptığı onca iyilik için?

    13 Kurtuluş sunusu olarak kadeh kaldırıp

RAB'be sesleneceğim.

    14 Bütün halkının önünde,

RAB'be adadıklarımı yerine getireceğim.

    15 RAB'bin gözünde değerlidir[ii]

Sadık kullarının ölümü.

    16 Ya RAB, ben gerçekten senin kulunum;

Kulun, hizmetçinin oğluyum,

Sen çözdün bağlarımı.

    17 Ya RAB, sana seslenecek,

Şükran kurbanı sunacağım.

    18 RAB'be adadıklarımı yerine getireceğim

Bütün halkının önünde,

    19 RAB'bin Tapınağı'nın avlularında,

Senin orta yerinde, ey Yeruşalim!

RAB'be övgüler sunun!

 [i] 116:10. Ya da "İman ettim, bu nedenle konuştum.  Büyük acı çekiyorum" (2.Kor. 4:16)

[ii] 116:15. "Değerlidir" ya da "Acıdır"


Başlangıç