Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

47. Mezmur

Müzik şefi için - Korahoğulları'nın mezmuru

47

Ey bütün uluslar, el çırpın!

Sevinç çığlıkları atın Tanrı'nın onuruna!

    2 Ne müthiştir ulu RAB,

Bütün dünyanın yüce Kralı.

    3 Halkları altımıza,

Ulusları ayaklarımızın dibine serer.

    4 Sevdiği Yakup'un gururu olan mirasımızı

O seçti bizim için. Sela

    5 RAB Tanrı sevinç çığlıkları,

Boru sesleri arasında yükseldi.

    6 Ezgiler sunun Tanrı'ya, ezgiler;

Ezgiler sunun Kralımız'a, ezgiler!

    7 Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır,

Maskil[i] sunun!

    8 Tanrı kutsal tahtına oturmuş,

Krallık eder uluslara.

    9 Ulusların önderleri

İbrahim'in Tanrısı'nın halkıyla bir araya gelmiş;

Çünkü Tanrı'ya aittir yeryüzü kralları.

O çok yücedir.

 [i] 47:7. "Maskil": Anlamı tam olarak bilinmeyen bir müzik veya edebiyat terimi.  "Didaktik şiir" anlamına gelebilir

 


Başlangıç