Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

15. Mezmur

Davut'un mezmuru 

15 Ya RAB, çadırına kim konuk olabilir?

Kutsal dağında kim oturabilir?

    2 Kusursuz yaşam süren, adil davranan,

Yürekten gerçeği söyleyen.

    3 İftira etmez,

Dostuna zarar vermez,

Komşusuna kara çalmaz böylesi.

    4 Aşağılık insanları hor görür,

Ama RAB'den korkanlara saygı duyar.

Kendi zararına ant içse bile, dönmez andından.

    5 Parasını faize vermez,

Suçsuza karşı rüşvet almaz.

Böyle yaşayan asla sarsılmayacak.

 

 


Başlangıç