Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

2. Samuel

2.SAMUEL

 

GİRİŞ

 

1.Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İs­rail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tah­ta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri ola­rak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp gü­nah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan güna­hını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendi­sinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benze­yecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar

1:1-4:12            Davut'un Yahuda krallığı

5:1-24:25          Davut'un bütün İsrail krallığı

a.5:1-10:19       İlk yıllar

b.11:1-12:25      Davut'la Bat-Şeva olayı

c.12:26-20:26    Sıkıntılar ve zorluklar

ç.21:1-24:25      Son yıllar

 

Davut Saul'un Ölüm Haberini Duyuyor

1 Saul'un ölümünden sonra Amalekliler'e karşı kazandığı zaferden dönen Davut Ziklag'da iki gün kaldı.

2 Üçüncü gün, Saul'un ordugahından giysileri yırtılmış, başı toz toprak içinde bir adam geldi. Adam Davut'a yaklaşınca önünde yere kapandı.

  3 Davut, "Nereden geliyorsun?" diye sordu. Adam, "İsrail ordugahından kaçıp kurtuldum" dedi.

  4 Davut, "Ne oldu? Bana anlat" dedi. Adam askerlerin savaş alanından kaçtığını, birçoğunun düşüp öldüğünü, Saul'la oğlu Yonatan'ın da ölüler arasında olduğunu anlattı.

  5 Davut, kendisine haberi veren genç adama, "Saul'la oğlu Yonatan'ın öldüğünü nereden biliyorsun?" diye sordu.

  6 Genç adam şöyle yanıtladı: "Bir raslantı sonucu Gilboa Dağı'ndaydım. Saul mızrağına dayanmıştı. Atlılarla savaş arabaları ona doğru yaklaşıyordu.

  7 Saul arkasına dönüp beni görünce seslendi. "Ben de, 'Buyrun, buradayım' dedim.

  8 "Saul, 'Sen kimsin?' diye sordu. "'Ben bir Amalekli'yim' diye yanıtladım.

  9 "Saul, 'Ne olur üstüme var ve beni öldür!' dedi, 'Çünkü çektiğim acılardan kurtulmak istiyorum.'

  10 Bu yüzden varıp onu öldürdüm. Çünkü yere düştükten sonra yaşayamayacağını biliyordum. Başındaki taçla kolundaki bileziği aldım ve onları buraya, efendime getirdim."

  11 Bunun üzerine Davut'la yanındakiler giysilerini yırttılar.

  12 Kılıçtan geçirilen Saul, oğlu Yonatan ve RAB'bin halkı olan İsrailliler için akşama dek yas tutup ağladılar, oruç tuttular.

  13 Davut, kendisine haber getiren genç adama, "Nerelisin?" diye sordu. Adam, "Ben yabancıyım, bir Amalekli'nin oğluyum" dedi.

  14 Davut, "RAB'bin meshettiği kişiye el kaldırıp onu yok etmeye neden korkmadın?" diye sordu.

  15 Sonra adamlarından birini çağırıp, "Git, öldür onu!" diye buyurdu. Böylece adam Amalekli'yi vurup öldürdü.

  16 Davut Amalekli'ye, "Kanından sen kendin sorumlusun" demişti, "Çünkü 'RAB'bin meshettiği kişiyi ben öldürdüm' demekle kendine karşı ağzınla tanıklıkta bulundun."

Davut'un Saul ve Yonatan için Yaktığı Ağıt

  17 Davut Saul'la oğlu Yonatan için ağıt yaktı.

  18 Sonra Yaşar Kitabı'nda yazılan Yay adındaki ağıtın Yahuda halkına öğretilmesini buyurdu:

  19 "Ey İsrail, senin yüceliğin yüksek tepelerinde yok oldu!

Güçlüler nasıl da yere serildi!

  20 "Haberi ne Gat'a duyurun,

Ne de Aşkelon sokaklarında yayın.

Öyle ki, ne Filistliler'in kızları sevinsin,

Ne de sünnetsizlerin kızları coşsun.

  21 "Ey Gilboa dağları,

üzerinize ne çiy, ne de yağmur düşsün.

Ürün veren tarlalarınız olmasın.

Çünkü güçlünün kalkanı, bir daha yağ sürülmeyecek olan Saul'un kalkanı orada bir yana atıldı!

  22 "Yonatan'ın yayı yere serilmişlerin kanından,

yiğitlerin bedenlerinden hiç geri çekilmedi.

Saul'un kılıcı hiç boşa savrulmadı.

  23 "Saul'la Yonatan tatlı ve sevimliydiler

Yaşamda da ölümde de ayrılmadılar.

Kartallardan daha çevik, aslanlardan daha güçlüydüler.

  24 "Ey İsrail kızları!

Sizi al renkli, süslü giysilerle donatan,

giysinizi altın süslerle bezeyen Saul için ağlayın!

  25 "Güçlüler nasıl da yere serildi savaşta!

Yonatan senin yüksek tepelerinde ölü yatıyor.

  26 "Senin için üzgünüm, kardeşim Yonatan.

Benim için çok değerliydin.

Sevgin kadın sevgisinden daha üstündü.

  27 "Güçlüler nasıl da yere serildi!

Savaş silahları yok oldu!

 


Başlangıç