Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Levililer

LEVİLİLER

 

GİRİŞ

 

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oyma­ğından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrıyla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki ''Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

 

Ana Hatlar

1:1-7:38              Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar

8:1-10:20            Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması

11:1-15:33          Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar

16:1-34               Günahları Bağışlatma Günü

17:1-27:34          Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar

 

 

Yakmalık Sunu

1RAB Musa'yı çağırıp Buluşma Çadırı'ndan[i] ona şöyle seslendi:

2 "İsrail halkıyla konuş, onlara de ki, içinizden biri RAB'be sunu olarak bir hayvan sunacağı zaman, sığır ya da davar sunmalı.

  3 "Eğer yakmalık sunu sığırsa, kusursuz ve erkek olmalı. RAB'bin sunuyu kabul etmesi için onu Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde sunmalı.

  4 Elini yakmalık sununun başına koymalı. Sunu kişinin günahlarının bağışlanması için kabul edilecektir.

  5 Boğayı RAB'bin önünde kesmeli. Harun soyundan gelen kâhinler boğanın kanını getirip Buluşma Çadırı'nın giriş bölümündeki sunağın her yanına dökecekler.

  6 Sonra kişi yakmalık sunuyu yüzüp parçalara ayırmalı.

  7 Harun soyundan gelen kâhinler sunakta ateş yakıp üzerine odun dizecekler.

  8 Hayvanın başını, iç yağını, parçalarını sunakta yanan odunların üzerine yerleştirecekler.

  9 Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını ve ayaklarını yıkayacak. Kâhin de hepsini yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden koku olarak sunağın üzerinde yakacaktır.

  10 "Eğer kişi yakmalık sunu olarak davar yani koyun ya da keçi sunmak istiyorsa, sunusu kusursuz ve erkek olmalı.

  11 Onu sunağın kuzeyinde, RAB'bin önünde kesmeli. Harun soyundan gelen kâhinler kanı sunağın her yanına dökecekler.

  12 Kişi başını, iç yağını kesip hayvanı parçalara ayırmalı. Kâhin bunları sunakta yanan odunların üzerine yerleştirecek.

  13 Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını, ayaklarını yıkamalı. Kâhin bunları sunak üzerinde yakarak sunmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden kokudur.

  14 "Eğer kişi yakmalık sunu olarak RAB'be kuş sunmak istiyorsa, kumru ya da güvercin sunmalı.

  15 Kâhin sunuyu sunağa getirecek, başını ayırıp sunağın üzerinde yakacak. Kuşun kanı sunağın yan tarafından akıtılacak.

  16 Kâhin kuşun kursağını pisliğiyle birlikte çıkarıp sunağın doğusundaki küllüğe atacak.

  17 Kanatlarını tutarak kuşu ikiye bölecek, ama tamamen ayırmayacak. Sonra kuşu sunakta yanan odunların üstünde yakmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden kokudur.

 [i] 1:1. "Buluşma Çadırı": Tanrı'nın kendi halkıyla buluştuğu çadır.


Başlangıç