Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

46. Mezmur

Müzik şefi için – Sopranolar[i] için Korahoğulları'nın ezgisi

46

Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

    2 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,

Dağlar denizlerin bağrına devrilse,

    3 Sular kükreyip köpürse,

Kabaran deniz dağları titretse bile.  Sela

    4 Bir ırmak var ki, suları sevinç getirir Tanrı kentine,

Yüceler Yücesi'nin kutsal konutuna.

    5 Tanrı onun ortasındadır,

Sarsılmaz o kent.

Gün doğarken Tanrı ona yardım eder.

    6 Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor,

Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor.

    7 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,

Yakup'un Tanrısı kalemizdir. Sela

    8 Gelin, görün RAB'bin yaptıklarını,

Yeryüzüne getirdiği yıkımları.

    9 Savaşları durdurur yeryüzünün dört bucağında,

Yayları kırar, mızrakları parçalar,

Kalkanları[ii] yakar.

    10 "Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim!

Uluslar arasında yüceleceğim,

Yeryüzünde yüceleceğim!"

    11 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,

Yakup'un Tanrısı kalemizdir. Sela

 [i] "Sopranolar": İbranice "Alamot", anlamı tam olarak bilinmeyen bir müzik terimi

[ii] 46:9. "Kalkanları" ya da "Savaş arabalarını"


Başlangıç