Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

122. Mezmur

Davut'un hac ilahisi

122

Bana: "RAB'bin evine gidelim" dendikçe

Sevinirim.

    2 Ayaklarımız senin kapılarında,

Ey Yeruşalim!

    3 Bitişik nizamda kurulmuş bir kenttir

Yeruşalim!

    4 Oymaklar çıkar oraya, RAB'bin oymakları,

İsrail'e verilen öğüt uyarınca,

RAB'bin adına şükretmek için.

    5 Çünkü orada yargı tahtları,

Davut soyunun tahtları kurulmuştur.

    6 Esenlik dileyin Yeruşalim'e:

"Huzur bulsun seni sevenler!

    7 Surlarına esenlik,

Saraylarına huzur egemen olsun!"

    8 Kardeşlerim, dostlarım için,

"Esenlik olsun sana!" derim.

    9 Tanrımız RAB'bin evi için

İyilik dilerim sana.

 


Başlangıç