Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

87. Mezmur

Korahoğulları'nın mezmuru - İlahi

87

RAB Siyon'u kutsal dağlar üzerine kurdu.

2 Siyon'un kapılarını

Yakup'un bütün konutlarından daha çok sever.

    3 Ey Tanrı kenti, senin için ne yüce sözler söylenir: Sela

    4 "Beni tanıyanlar arasında

Rahav[i] ve Babil'i anacağım,

Filist'i, Sur'u, Kûş'u da;

'Bu da Siyon'da doğdu' diyeceğim."

    5 Evet, Siyon için şöyle denecek:

"Şu da orada doğmuş, bu da,

Yüceler Yücesi onu sarsılmaz kılacak."

    6 RAB halkları kaydederken,

"Bu da Siyon'da doğmuş" diye yazacak. Sela

    7 Okuyucular, kavalcılar,

"Bütün kaynaklarım sendedir!" diyecek.

 [i] 87:4. "Rahav": Mısır'ı simgeliyor


Başlangıç