Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

61. Mezmur

Müzik şefi için - Telli sazlarla - Davut'un mezmuru

61

Ey Tanrı, yakarışımı işit,

Duama kulak ver!

    2 Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan,

Yüreğime hüzün çökünce.

Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni,

    3 Çünkü sen benim için sığınak,

Düşmana karşı güçlü bir kule oldun.

    4 Çadırında sonsuza dek oturmak

Ve kanatlarının gölgesine sığınmak isterim. Sela

    5 Çünkü sen, ey Tanrı, adaklarımı duydun,

Adından korkanların mirasını bana verdin.

    6 Kralın günlerine gün kat,

Yılları yüzyıllar olsun!

    7 Tanrı'nın huzurunda sonsuza dek tahtında otursun;

Onu sevgin ve sadakatinle koru!

    8 O zaman adını hep ilahilerle öveceğim,

Her gün adaklarımı yerine getireceğim.

 


Başlangıç