Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

126. Mezmur

Hac ilahisi

126

RAB sürgünleri Siyon'a geri getirince[i],

Rüya gibi geldi bize.

    2 Ağzımız gülüşlerle,

Dilimiz sevinç ezgileriyle doldu.

"RAB onlar için büyük işler yaptı"

Diye konuşuldu uluslar arasında.

    3 RAB bizim için büyük işler yaptı,

Sevinç doldu içimiz.

    4 Ya RAB, eski halimize kavuştur bizi,

Negev'deki dereler gibi.

    5 Gözyaşları içinde ekenler,

Sevinç ezgileriyle biçecek;

    6 Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan,

Sevinç ezgileri söyleyerek demetlerle dönecek.

 [i] 126:1. "RAB sürgünleri Siyon'a geri getirince" ya da "RAB Siyon'u eski haline kavuşturunca"


Başlangıç