Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

3. Mezmur

Davut'un oğlu Avşalom'dan kaçtığı zaman yazdığı mezmur

3 Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı,

Hele bana karşı ayaklananlar!

  2 Birçoğu benim için:

"Tanrı katında ona kurtuluş yok!" diyor. Sela[i]

  3 Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın,

Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.

  4 RAB'be seslenirim,

Yanıt verir bana kutsal dağından. Sela

  5 Yatar uyurum,

Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.

  6 Korkum yok

Çevremi saran binlerce düşmandan.

  7 Ya RAB, kalk, ey Tanrım, kurtar beni!

Vur bütün düşmanlarımın çenesine,

Kır kötülerin dişlerini.

  8 Kurtuluş RAB'dedir,

Halkının üzerinde olsun bereketin! Sela

 [i] 3:2. "Sela": Bu İbranice sözcüğün anlamı tam olarak bilinmiyor.  Müzikte duruş ifade eden bir terim olduğu sanılıyor


Başlangıç