Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

128. Mezmur

Hac ilahisi

128

Ne mutlu RAB'den korkana,

O'nun yolunda yürüyene!

    2 Emeğinin ürününü yiyeceksin,

Mutlu ve başarılı olacaksın.

    3 Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak;

Çocukların zeytin filizleri gibi sofranın çevresinde.

    4 İşte RAB'den korkan kişi

Böyle kutsanacak.

    5 RAB seni Siyon'dan kutsasın!

Yeruşalim'in gönencini göresin,

Bütün yaşamın boyunca!

    6 Çocuklarının çocuklarını göresin!

İsrail'e esenlik olsun!

 


Başlangıç