Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

127. Mezmur

Süleyman'ın hac ilahisi

127

Evi RAB yapmazsa,

Yapıcılar boşuna didinir.

Kenti RAB korumazsa,

Bekçi boşuna bekler.

    2 Boşuna erken kalkıp

Geç yatıyorsunuz.

Ey zahmetle kazanılan ekmeği yiyenler,

RAB sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar.

    3 Çocuklar RAB'bin verdiği bir mirastır,

Rahmin ürünü bir ödüldür.

    4 Yiğidin elinde nasılsa oklar,

Öyledir gençlikte doğan çocuklar.

    5 Ne mutlu ok kılıfı onlarla dolu insana!

Mahkemede[i] düşmanlarıyla tartışırken

Utanç duymayacaklar.

 [i] 127:5. "Mahkemede": Özgün metin, "Kent kapısında".  Eski zamanlarda mahkeme kent kapısında yapılırdı


Başlangıç