Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

52. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un maskili Edomlu Doeg gelip Saul'a "Davut Ahimelek'in evine girdi" diye bildirdiği zaman

52

Niçin kötülüğünle böbürlenirsin, ey kabadayı,

Tanrı'nın sadık kullarına karşı

Bütün gün dilin yıkım tasarlar

Keskin ustura gibi, ey hilekâr.

    3 İyilikten çok kötülüğü,

Doğru konuşmaktan çok yalanı seversin. Sela

    4 Seni hileli dil seni!

Her yıkıcı sözü seversin.

    5 Ama Tanrı seni sonsuza dek yıkacak,

Seni kapıp çadırından fırlatacak,

Yaşam toprağından kökünü sökecek. Sela

    6 Doğrular bunu görünce korkacak,

Gülerek şöyle diyecekler:

    7 "İşte bu adam, Tanrı'ya sığınmak istemedi,

Servetinin bolluğuna güvendi,

Başkalarını yıkarak güçlendi!"

    8 Ama ben Tanrı'nın evinde yeşeren zeytin ağacı gibiyim,

Sonsuza dek Tanrı'nın sevgisine güvenirim.

    9 Sürekli sana şükrederim yaptıkların için,

Sadık kullarının önünde umut bağlarım,

Çünkü adın iyidir.

 


Başlangıç