Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

48. Mezmur

İlahi - Korahoğulları'nın mezmuru

48

RAB büyüktür ve yalnız O övülmeye değer

Tanrımız'ın kentinde, kutsal dağında.

   2 Yükselir zarafetle,

Bütün yeryüzünün sevinci Siyon Dağı,

Safon'un[i] doruğu, ulu Kral'ın kenti.

    3 Tanrı onun kalelerinde

Sağlam kule olarak gösterdi kendini.

    4 Krallar toplandı,

Birlikte Siyon'un üzerine yürüdüler.

    5 Ama onu görünce şaşkına döndüler,

Dehşete düşüp kaçtılar.

    6 Doğum sancısı tutan kadın gibi,

Bir titreme aldı onları orada.

    7 Doğu rüzgarının parçaladığı Tarşiş gemileri gibi

Yok ettin onları.

    8 Her Şeye Egemen RAB'bin kentinde,

Tanrımız'ın kentinde,

Nasıl duyduksa, öyle gördük.

Tanrı onu sonsuza dek güvenlik içinde tutacak. Sela

    9 Ey Tanrı, tapınağında,

Ne kadar vefalı olduğunu düşünüyoruz.

    10 Adın gibi, ey Tanrı, övgün de

Dünyanın dört bucağına varıyor.

Sağ elin doğruluk dolu.

    11 Sevinsin Siyon Dağı,

Coşsun Yahuda beldeleri

Senin yargılarınla!

    12 Siyon'un çevresini gezip dolanın,

Kulelerini sayın,

    13 Surlarına dikkatle bakın,

Kalelerini yoklayın ki,

Gelecek kuşağa anlatasınız:

    14 Bu Tanrı sonsuza dek bizim Tanrımız olacak,

Bize hep yol gösterecektir.

 [i] 48:2. "Safon": İlah Baal'ın oturduğu sanılan bir dağ


Başlangıç