Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

8. Mezmur

Müzik şefi için - Gitit[i] üzerine - Davut'un mezmuru

8 Ya Rab Yahve,

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

Gökyüzünü görkeminle kapladın.

  2 Çocukların, hatta bebeklerin sesiyle

Set çektin hasımlarına,

Düşmanı, öç alanı yok etmek için.

  3 Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri,

Oraya koyduğun ayı ve yıldızları,

  4 Soruyorum kendi kendime:

"İnsan ne ki, onu göz önüne alasın,

İnsan soyu ne ki, ona ilgi duyasın?"

  5 Nerdeyse bir tanrı yaptın onu[ii],

Başına şan şeref tacı koydun.

  6 Ellerinin eserlerine onu egemen kıldın,

Her şeyi ayaklarının altına serdin;

  7 Davarları, sığırları,

Yabanıl hayvanları,

  8 Gökteki kuşları, denizdeki balıkları,

Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.

  9 Ya Rab Yahve,

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

 [i] "Gitit": Bir müzik terimi ya da üzüm sıkma mevsiminde okunan bir ilahi olabilir

[ii] 8:5. Özgün metin, "Onu Tanrı'dan (tanrılardan) pek aşağı yaratmadın" (Bkz.  Yar. 1:26-28; İbr. 2:6-8)


Başlangıç