Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

136. Mezmur

136

Şükredin RAB'be, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

    2 Şükredin tanrılar Tanrısı'na,

Sevgisi sonsuzdur.

    3 Şükredin rabler Rabbi'ne,

Sevgisi sonsuzdur;

    4 Büyük harikalar yapan tek varlığa,

Sevgisi sonsuzdur;

    5 Gökleri bilgece yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

    6 Yeri sular üzerine yayana,

Sevgisi sonsuzdur;

    7 Büyük ışıklar yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

    8 Gündüze egemen olsun diye güneşi,

Sevgisi sonsuzdur;

    9 Geceye egemen olsun diye ayı ve yıldızları yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

    10 Mısır'da ilk doğanları öldürene,

Sevgisi sonsuzdur;

    11-12 Güçlü eli, kudretli koluyla

Sevgisi sonsuzdur;

İsrail'i Mısır'dan çıkarana,

Sevgisi sonsuzdur;

    13 Kamış Denizi'ni ikiye bölene,

Sevgisi sonsuzdur;

    14 İsrail'i ortasından geçirene,

Sevgisi sonsuzdur;

    15 Firavun'la ordusunu Kamış Denizi'ne dökene,

Sevgisi sonsuzdur;

    16 Kendi halkını çölde yürütene,

Sevgisi sonsuzdur;

    17 Büyük kralları vurana,

Sevgisi sonsuzdur;

    18 Güçlü kralları öldürene,

Sevgisi sonsuzdur;

    19 Amor Kralı Sihon'u,

Sevgisi sonsuzdur;

    20 Başan Kralı Og'u öldürene,

Sevgisi sonsuzdur;

    21-22 Topraklarını miras olarak,

Sevgisi sonsuzdur;

Kulu İsrail'e miras verene,

Sevgisi sonsuzdur;

    23 Düşkün günlerimizde bizi anımsayana,

Sevgisi sonsuzdur;

    24 Düşmanlarımızdan bizi kurtarana,

Sevgisi sonsuzdur;

    25 Bütün canlılara yiyecek verene,

Sevgisi sonsuzdur.

    26 Şükredin Göklerin Tanrısı'na,

Sevgisi sonsuzdur.

 


Başlangıç