Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Habakkuk

HABAKKUK

GİRİŞ

Peygamber Habakkuk İ.Ö. 7. yüzyılın sonlarına doğru, Babilliler'in Ortado­ğu'da egemen olduğu dönemde yaşadı. Bu acımasız insanların zorbalığından çok derin rahatsızlık duyan Habakkuk Rab'be şunu sordu: "Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun?" (1:13). Rab uygun bulduğu zamanda hare­kete geçeceğini söyledi. Aynı zamanda, "doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır" dedi (2:4).

Kitabın geri kalan bölümü kötülerin başına gelecek korkunç sonu bildiri­yor. Kitap, Habakkuk'un güçlü imanını dile getiren, Tanrı'nın büyüklüğünü kutlayan bir ilahiyle son buluyor.

 

Ana Hatlar
1:1-2:4      Habakkuk'un yakınmaları ve Rab'bin yanıtı
2:5-20       Kötülerin korkunç sonu
3:1-19       Habakkuk'un duası1Peygamber Habakkuk'a bir görümde verilen bildiridir.

Habakkuk'un RAB'be Yakınması

  2 Ya RAB, ne zamana dek seni yardıma çağıracağım,

Beni duymuyor musun?

''Zorbalık var'' diye haykırıyorum sana,

Ama kurtarmıyorsun!

  3 Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun,

Nasıl hoşgörürsün bunca haksızlığı?

Nereye baksam şiddet ve zorbalık var.

Kavgaların, çekişmelerin sonu gelmiyor.

 4 Bu yüzden yasa işlemez oldu,

Bir türlü yerini bulmuyor hak.

Kötüler doğruları kıskaca almış

Ve böylece adalet saptırılıyor.

RAB'bin Yanıtı

 5 ''Bakın öbür uluslara,

Gördüklerinize büsbütün şaşacaksınız.

Sizin zamanınızda öyle işler yapacağım ki,

Anlatsalar inanmayacaksınız.

  6 Başkalarına ait toprakları ele geçirmek için

Dünyanın dört yanına yürüyen o acımasız ve saldırgan ulusu,

Kildaniler'i güçlendireceğim.

  7 Dehşetli ve korkunçturlar,

Gururlu ve başlarına buyrukturlar.

  8 Parstan çeviktir atları,

Aç kurttan daha azgın.

Atlıları yeri deşerek geliyor uzaklardan,

Avına saldıran kartal gibi uçuyorlar,

  9 Yağmalamak için geliyor hepsi.

Orduları çöl rüzgarı gibi ilerliyor

Ve kum gibi tutsak topluyorlar.

  10 Küçümsüyorlar kralları,

Yöneticilerle alay ediyorlar.

Dudak büküyorlar bütün surlu kentlere,

Önlerine toprak yığıp onları ele geçiriyorlar.

  11 Rüzgar gibi geçip gidiyorlar.

Bu suçlu adamların ilahları kendi güçleridir.''

Habakkuk RAB'be Yine Yakınıyor

  12 Ya RAB, kutsal Tanrım,

Öncesizlikten beri var olan sen değil misin?

Sen ölmeyeceksin[i].

Ya RAB, bizi yargılamak için Kildaniler'i mi seçtin?

Ey sığınağımız[ii], onlara mı verdin cezalandırma yetkisini?

  13 Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin.

Haksızlığı hoşgöremezsin.

Öyleyse nasıl hoşgörürsün

Bu hain adamları?

Doğrular kötülere yem olurken

Neden susuyorsun?

  14 İnsanları denizdeki balıklara,

Yöneticiden yoksun sürüngenlere çevirdin.

  15 Kildaniler onları oltayla, ağla,

Serpme ağla tutar gibi tutuyor

Ve sevinç çığlıkları atıyorlar.

  16 Kurban kesiyorlar ağlarına bu yüzden.

Kendilerine lezzetli ve bol yiyecek sağlayan ağları için buhur yakıyorlar.

  17 Ağlarını durmadan boşaltmaya,

Ulusları acımasızca öldürmeye devam edecekler mi?

 [i] 1:12. ''Sen ölmeyeceksin'' ya da ''Biz ölmeyeceğiz''

[ii] 1:12. ''Sığınağımız'' ya da ''Kayamız''


Başlangıç