Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

13. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

13 Ne zamana dek, ya RAB,

Sonsuza dek mi beni unutacaksın?

Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin?

    2 Ne zamana dek içimde tasa,

Yüreğimde hep keder olacak?

Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak?

    3 Gör halimi, ya RAB, yanıt ver, Tanrım,

Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım.

    4 Düşmanlarım, "Onu yendik!" demesin,

Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin.

    5 Ben senin sevgine güveniyorum,

Yüreğim kurtarışınla coşsun.

    6 Ezgiler söyleyeceğim sana, ya RAB,

Çünkü iyilik ettin bana.

 

 


Başlangıç