Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

18. Mezmur

(2.Sam. 22)

Müzik şefi için - RAB'bin kulu Davut'un mezmuru RAB kendisini bütün düşmanlarının pençesinden ve Saul'un elinden kurtardığı gün Davut RAB'be şu ezgiyi okudu:

 

18 Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB!

2 RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,

Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir,

Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!

    3 Övgüye değer RAB'be seslenir,

Kurtulurum düşmanlarımdan.

    4 Ölüm iplerine dolanmıştım,

Yıkım selleri basmıştı beni,

    5 Ölüler diyarının bağları sarmıştı,

Ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma.

    6 Sıkıntı içinde RAB'be yakardım,

Yardıma çağırdım Tanrım'ı.

Tapınağından sesimi duydu,

Haykırışım kulaklarına ulaştı.

    7 O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı,

Titreyip sarsıldı dağların temelleri,

Çünkü RAB öfkelenmişti.

    8 Burnundan duman yükseldi,

Ağzından kavurucu ateş

Ve korlar fışkırdı.

    9 Kara buluta basarak

Gökleri yarıp indi.

    10 Bir Keruv'a binip uçtu,

Rüzgar kanatlar takarak hızla geldi.

    11 Karanlığı örtündü,

Kara bulutları kendine çardak yaptı.

    12 Varlığının parıltısından,

Bulutlardan dolu ve korlar savruluyordu.

    13 RAB göklerden gürledi,

Duyurdu sesini Yüceler Yücesi,

Dolu ve alevli korlarla.

    14 Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı,

Şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi.

    15 Denizin dibi göründü,

Yeryüzünün temelleri açığa çıktı, ya RAB,

Senin azarlamandan,

Burnundan çıkan güçlü soluktan.

    16 RAB yukarıdan elini uzatıp tuttu,

Çıkardı beni derin sulardan.

    17 Beni güçlü düşmanımdan,

Benden nefret edenlerden kurtardı,

Çünkü onlar benden güçlüydü.

    18 Felaket günümde karşıma dikildiler,

Ama RAB bana destek oldu.

    19 Beni huzura kavuşturdu,

Kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı.

    20 RAB doğruluğumun karşılığını verdi,

Beni temiz ellerime göre ödüllendirdi.

    21 Çünkü RAB'bin yolunda yürüdüm,

Tanrım'dan uzaklaşarak kötülük yapmadım.

    22 O'nun bütün ilkelerini göz önünde tuttum,

Kurallarından ayrılmadım.

    23 O'nun gözünde kusursuzdum,

Suç işlemekten sakındım.

    24 Bu yüzden RAB beni

Doğru ve pak olan ellerime göre ödüllendirdi.

    25 Sadık kuluna bağlılık gösterir,

Kusursuz olana kusursuz davranırsın.

    26 Pak olanla pak olur,

Eğriye eğri davranırsın.

    27 Alçakgönüllüleri kurtarır,

Gururluların başını eğersin.

    28 Işığımın kaynağı sensin, ya RAB, Tanrım!

Karanlığımı aydınlatırsın.

    29 Desteğinle akıncılara saldırır,

Seninle surları aşarım, Tanrım.

    30 Tanrı'nın yolu kusursuzdur,

RAB'bin sözü arıdır.

O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

    31 Var mı RAB'den başka Tanrı?

Tanrımız'dan başka kaya var mı?

    32 Tanrı beni güçle donatır,

Yolumu kusursuz kılar.

    33 Ayaklar verdi bana, geyiklerinki gibi,

Doruklarda tutar beni.

    34 Bana savaşmayı öğretti,

Kollarımla tunç bir yayı gereyim diye.

    35 Bana zafer kalkanını bağışlarsın,

Sağ elin destekler,

Alçakgönüllülüğün yüceltir beni.

    36 Bastığım yerleri genişletirsin,

Burkulmaz bileklerim.

    37 Kovalayıp yetiştim düşmanlarıma,

Hepsi yok olmadan geri dönmedim.

    38 Ezdim onları, kalkamaz oldular,

Ayaklarımın altına serildiler.

    39 Savaş için beni güçle donattın,

Bana başkaldıranları önümde yere serdin.

    40 Düşmanlarımı kaçmak zorunda bıraktın,

Benden nefret edenleri yok ettim.

    41 Feryat ettiler, ama kurtaran çıkmadı;

RAB'bi çağırdılar, ama O yanıt vermedi.

    42 Ezdim onları, rüzgarın savurduğu toza döndüler,

Sokak çamuru gibi savurup attım.

    43 Halkımın çekişmelerinden beni kurtardın,

Ulusların önderi yaptın,

Tanımadığım halklar bana kulluk ediyor.

    44 Duyar duymaz sözümü dinlediler,

Yabancılar bana yaltaklandılar.

    45 Yabancıların betleri benizleri attı,

Titreyerek çıktılar kalelerinden.

    46 RAB yaşıyor! Kayama övgüler olsun!

Yücelsin kurtarıcım Tanrı!

    47 O'dur öcümü alan,

Halkları bana bağımlı kılan.

    48 Düşmanlarımdan kurtarır,

Başkaldıranlardan üstün kılar beni,

Zorbaların elinden alır.

    49 Bu yüzden uluslar arasında seni öveceğim, ya RAB,

Adına ezgiler dizeceğim.

    50 RAB kralını büyük zaferlere ulaştırır,

Meshettiği krala, Davut'a ve soyuna

Sonsuza dek sevgi gösterir.

 


Başlangıç