Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

39. Mezmur

Müzik şefi Yedutun için - Davut'un mezmuru

39

Karar verdim: "Adımlarıma dikkat edeceğim,

Dilimi günahtan sakınacağım;

Karşımda kötü biri oldukça,

Ağzıma gem vuracağım."

    2 Dilimi tutup sustum,

Hep kaçındım konuşmaktan, yararı olsa bile.

Acım alevlendi,

    3 Yüreğim tutuştu içimde,

Ateş aldı derin derin düşünürken,

Şu sözler döküldü dilimden:

    4 "Bildir bana, ya RAB, sonumu,

Sayılı günlerimi;

Bileyim ömrümün ne kısa olduğunu!

    5 Yalnız bir karış ömür verdin bana,

Hiç kalır hayatım senin önünde.

Her insan bir soluktur sadece,

En güçlü çağında bile. Sela

    6 Bir gölge gibi dolaşır insan,

Boş yere çırpınır,

Mal biriktirir, kime kalacağını bilmeden.

    7 Ne bekleyebilirim şimdi, ya Rab?

Umudum sende.

    8 Kurtar beni bütün isyanlarımdan,

Aptalların hakaretine izin verme.

    9 Sustum, açmayacağım ağzımı;

Çünkü sensin bunu yapan.

    10 Uzaklaştır üzerimden yumruklarını,

Tokadının altında mahvoldum.

    11 Sen insanı suçundan ötürü

Azarlayarak yola getirirsin,

Güve gibi tüketirsin sevdiği şeyleri.

Her insan bir soluktur sadece. Sela

    12 Duamı işit, ya RAB,

Kulak ver yakarışıma,

Gözyaşlarıma kayıtsız kalma!

Çünkü ben bir garibim senin yanında,

Bir yabancı, atalarım gibi.

    13 Uzaklaştır üzerimden bakışlarını,

Göçüp yok olmadan mutlu olayım!

 


Başlangıç