Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

63. Mezmur

Yahuda Çölü'nde bulunduğu zaman - Davut'un mezmuru

63

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım,

Seni çok özlüyorum,

Canım sana susamış,

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda,

Bütün varlığımla seni arıyorum.

    2 Kutsal Yer'de baktım sana,

Gücünü, görkemini görmek için.

    3 Senin sevgin yaşamdan iyidir,

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

    4 Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

    5 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.

    6 Yatağıma uzanınca seni anarım,

Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.

    7 Çünkü sen bana yardımcı oldun,

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

    8 Canım sana sımsıkı sarılır,

Sağ elin bana destek olur.

    9 Ama canımı almak isteyenler,

Yerin dibine girecek,

    10 Kılıcın ağzına atılacak,

Çakallara yem olacak.

    11 Kralsa Tanrı'da sevinç bulacak.

Tanrı'nın adıyla ant içenlerin hepsi övünecek,

Yalancıların ağzıysa kapanacak.

 


Başlangıç