Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

2. Mezmur

2 Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa,

Neden boş planlar yapar bu halklar?

  2 Yeryüzü kralları ayaklanıyor,

Önderler birleşiyor

RAB'be ve meshettiği krala karşı.

  3 "Koparalım onların kayışlarını" diyorlar,

"Atalım üzerimizden bağlarını."

  4 Göklerde oturan Rab gülüyor,

Onlarla eğleniyor.

  5 Sonra öfkeyle uyarıyor onları,

Gazabıyla dehşete düşürüyor

  6 Ve, "Ben kralımı

Kutsal dağım Siyon'a oturttum" diyor.

  7 RAB'bin fermanını ilan edeceğim:

Bana, "Sen benim oğlumsun" dedi,

"Sana bugün baba oldum.

  8 Dile benden, miras olarak sana ulusları,

Mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim.

  9 Demir asayla kıracaksın[i] onları,

Toprak kap gibi parçalayacaksın."

  10 Ey krallar, akıllı olun!

Ey dünya önderleri, ders alın!

  11 RAB'be korkuyla hizmet edin,

Titreyerek sevinin.

  12 Oğulu öpün ki öfkelenmesin,

Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz.

Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir.

Ne mutlu O'na sığınanlara!

 [i] 2:9. İbranice "Kıracaksın", Septuaginta ve Süryanice "Güdeceksin"


Başlangıç