Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

51. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru Davut Bat-Şeva'yla yattıktan sonra Peygamber Natan kendisine geldiği zaman

51

Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

    2 Tümüyle yıka beni suçumdan,

Arıt beni günahımdan.

    3 Çünkü biliyorum isyanlarımı,

Günahım sürekli karşımda.

    4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,

Senin gözünde kötü olanı yaptım.

Öyle ki, konuşurken haklı,

Yargılarken adil olasın.

    5 Nitekim suç içinde doğdum ben,

Günah içinde anam bana hamile kaldı.

    6 Madem sen gönülde sadakat istiyorsun,

Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.

    7 Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,

Yıka beni, kardan beyaz olayım.

    8 Neşe, sevinç sesini duyur bana,

Bayram etsin ezdiğin kemikler.

    9 Bakma günahlarıma,

Sil bütün suçlarımı.

    10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

    11 Beni huzurundan atma,

Kutsal Ruhun'u benden alma.

    12 Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini,

İstekli bir ruhla bana destek ol.

    13 Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,

Günahkârlar geri dönsün sana.

    14 Kurtar beni kan dökme suçundan,

Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,

Dilim senin doğruluğunu ilahilerle övsün.

    15 Ya Rab, aç dudaklarımı,

Ağzım senin övgülerini duyursun.

    16 Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın,

Yoksa sunardım sana,

Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.

    17 Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur,

Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.

    18 Lütfet, Siyon'a iyilik yap,

Yeruşalim'in surlarını onar.

    19 O zaman doğru sunulan kurbanlar,

Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular,

Seni hoşnut kılar;

O zaman sunağında boğalar sunulur.

 


Başlangıç