Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

112. Mezmur

112

Övgüler sunun RAB'be!

Ne mutlu RAB'den korkan insana,

O'nun buyruklarından büyük zevk alana!

    2 Soyu yeryüzünde güç kazanacak,

Doğruların kuşağı kutsanacak.

    3 Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden,

Sonsuza dek sürer doğruluğu.

    4 Karanlıkta ışık doğar doğrular için,

Lütfeden, sevecen, dürüst insanlar için.

    5 Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren,

İşlerini adaletle yürüten insana!

    6 Asla sarsılmaz,

Sonsuza dek anılır doğru insan.

    7 Kötü haberden korkmaz,

Yüreği sarsılmaz, RAB'be güvenir.

    8 Gözü pektir, korku nedir bilmez,

Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür.

    9 Mallarını yoksullara cömertçe dağıtır,

Doğruluğu sonsuza dek sürer,

Gücü ve saygınlığı artar.

    10 Kötü kişi bunu görünce kudurur,

Dişlerini gıcırdatır, kendi kendini yer, bitirir.

Kötülerin dileği boşa çıkar.

 


Başlangıç