Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

99. Mezmur

99

RAB egemenlik sürüyor, titresin halklar!

Keruvlar arasında tahtına oturmuş,

Sarsılsın yeryüzü!

    2 RAB Siyon'da uludur,

Yücedir O, bütün halklara egemendir.

    3 Övsünler büyük, müthiş adını!

O kutsaldır.

    4 Ey adaleti seven güçlü kral,

Eşitliği sen sağladın,

Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın.

    5 Yüceltin Tanrımız RAB'bi,

Ayaklarının altındaki taburenin önünde tapının!

O kutsaldır.

    6 Musa'yla Harun O'nun kâhinlerindendi,

Samuel de O'na yakaranlar arasında.

RAB'be seslenirlerdi,

O da yanıt verirdi.

    7 Bulut sütunu içinden onlarla konuştu,

Uydular O'nun buyruklarına,

Kendilerine verdiği kurallara.

    8 Ya RAB Tanrımız, yanıt verdin onlara;

Bağışlayıcı bir Tanrı oldun,

Ama yaptıkları kötülüğü cezasız bırakmadın.

    9 Tanrımız RAB'bi yüceltin,

Tapının O'na kutsal dağında!

Çünkü Tanrımız RAB kutsaldır.

 


Başlangıç