Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

141. Mezmur

Davut'un mezmuru

141

Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!

Sana yakarınca sesime kulak ver!

    2 Duam önünde yükselen buhur gibi,

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

    3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,

Dudaklarımın kapısını koru!

    4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

    5 Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,

Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,

Başım reddetmez onu[i].

Çünkü duam hep kötülere karşıdır.

    6 Önderleri kayalardan aşağı atılınca,

Dinleyecekler tatlı sözlerimi.

    7 Sürülüp yarılmış toprak gibi,

Saçılmış kemiklerimiz ölüler diyarının ağzına.

    8 Ancak gözlerim sende, ya Rab Yahve,

Sana sığınıyorum, beni savunmasız bırakma!

    9 Koru beni kurdukları tuzaktan,

Suç işleyenlerin kapanlarından.

    10 Ben güvenlik içinde geçip giderken,

Kendi ağlarına düşsün kötüler.

 [i] 141:5. İbranice "Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır, azarlasa, başa sürülen yağ gibidir, başım reddetmez onu", Septuaginta "Doğru insan bana sevgiyle vurup azarlasın, kötülerin yağı başıma sürülmesin"


Başlangıç