Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

19. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

19

 

Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta,

Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.

    2 Gün güne söz söyler,

Gece geceye bilgi verir.

    3 Ne söz geçer orada, ne de konuşma,

Sesleri duyulmaz.

    4 Ama sözleri yeryüzünü dolaşır,

Söyledikleri dünyanın dört bucağına ulaşır.

Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı.

    5 Gerdekten çıkan güveye benzer güneş,

Koşmaya başlayacak atlet gibi sevinir.

    6 Göğün bir ucundan çıkar,

Öbür ucuna döner,

Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından.

    7 RAB'bin yasası yetkindir, cana can katar,

RAB'bin buyrukları güvenilirdir,

Saf adama bilgelik verir,

    8 RAB'bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,

RAB'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.

    9 RAB korkusu paktır, sonsuza dek kalır,

RAB'bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.

    10 Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek duyulur,

Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır.

    11 Uyarırlar kulunu,

Onlara uyanların ödülü büyüktür.

    12 Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

    13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

    14 Ağzımdan çıkan sözler,

Yüreğimdeki düşünceler,

Kabul görsün senin önünde,

Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim[i]!

 [i] 19:14. "Kurtarıcım benim": Kurtarıcı diye çevrilen İbranice "Goel" sözcüğü "Yakın akraba" anlamına gelir (Bkz.  Rut 2:20)


Başlangıç