Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

114. Mezmur

114

İsrail Mısır'dan çıktığında,

Yakup'un soyu yabancı dil konuşan bir halktan ayrıldığında,

    2 Yahuda Rab'bin kutsal yeri oldu,

İsrail de O'nun krallığı.

    3 Deniz olanı görüp geri çekildi,

Şeria Irmağı tersine aktı.

    4 Dağlar koç gibi,

Tepeler kuzu gibi sıçradı.

    5 Ey deniz, sana ne oldu da kaçtın?

Ey Şeria, neden tersine aktın?

    6 Ey dağlar, niçin koç gibi,

Ey tepeler, niçin kuzu gibi sıçradınız?

    7-8 Titre, ey yeryüzü,

Kayayı havuza,

Çakmaktaşını pınara çeviren Rab'bin önünde,

Yakup'un Tanrısı'nın huzurunda.

 


Başlangıç