Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

95. Mezmur

95

Gelin, RAB'be sevinçle haykıralım,

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,

    2 Şükranla huzuruna çıkalım,

O'na sevinç ilahileri yükseltelim!

    3 Çünkü RAB ulu Tanrı'dır,

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.

    4 Yerin derinlikleri O'nun elindedir,

Dağların dorukları da O'nun.

    5 Deniz O'nundur, çünkü O yarattı,

Karaya da O'nun elleri biçim verdi.

    6 Gelin, tapınalım, eğilelim,

Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim.

    7 Çünkü O Tanrımız'dır,

Bizse O'nun otlağının halkı,

Elinin altındaki koyunlarız.

Bugün sesini duyarsanız,

    8 Meriva'da[i], o gün çölde, Massa'da[ii] olduğu gibi,

İnatçılık etmeyin.

    9 Yaptıklarımı görmelerine karşın,

Atalarınız orada beni sınayıp denediler.

    10 Kırk yıl o kuşaktan iğrendim,

"Bu vefasız bir halktır" dedim,

"Yollarımı bilmiyorlar."

    11 Bu yüzden öfkeyle ant içtim:

"Huzur diyarıma[iii] asla girmeyecekler!"

 [i] 95:8. "Meriva": "Çıkışma" anlamına gelir (Bkz.  Çık. 17:7)

[ii] 95:8. "Massa": "Deneme" anlamına gelir (Bkz.  Çık. 17:7)

[iii] 95:11. "Huzur diyarıma" yani "Vaat edilen toprağa" (Bkz.  Çöl. Say. 14:26-35; İbr. 4:1-7)


Başlangıç